Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Heltid som norm vid upphandling

Motion 2021/22:1399 av Marianne Fundahn m.fl. (S)

av Marianne Fundahn m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att fler upphandlingar ska bidra till att fler får möjlighet att arbeta heltid, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Kommunal och SKR har sedan 2016 en överenskommelse som syftar till att heltidsarbete skall vara norm. Arbetet med att implementera heltidsarbete som norm går sakta framåt. Genom detta arbete kan ekonomisk självständighet och jämställdhet mellan könen, säkrad kompetensförsörjning och bättre kvalitet för omsorgstagarna uppnås. Samtidigt ställs inte samma krav på privata aktörer när de genom offentlig upphandling tar över driften. Detta riskerar att leda till att det uppstår ett A och B-lag mellan privat och offentligt anställda. Vad vi kan se så föreligger inte några hinder utifrån gällande EU-lagstiftning att ställa samma krav på upphandlad verksamhet som på den egna verksamheten i samband med offentlig upphandling. Vill Sverige ligga i framkant utifrån jämställda arbetsförhållande oavsett driftsform så behöver regeringen verka för att även upphandlad verksamhet bidrar till att fler får arbeta heltid.

Marianne Fundahn (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Jennie Nilsson (S)

Johan Andersson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)