Heltidsarbete som norm inom offentlig sektor

Motion 2021/22:2891 av Roger Hedlund (SD)

av Roger Hedlund (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentlighetsanställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nu krävs åtgärder för att komma vidare med den så viktiga frågan om rätt till heltid! Många inom offentlig sektorn arbetar idag deltid trots att de hellre skulle vilja arbeta heltid. Deltidsjobb riskerar att leda till sämre löneutveckling och karriärmöjligheter samt lägre framtida pension. Ofrivillig deltid är ett problem för såväl män som kvinnor, men eftersom huvuddelen av dessa utgörs av kvinnor bör det betraktas som ett allvarligt jämställdhetsproblem.

Frågan om rätt till heltid ska i första hand lösas genom förhandlingar i kollektivavtal. Av erfarenhet vet vi att inget har hänt på området, trots att problematiken med deltid varit prioriterad bland offentliganställda under lång tid. I väntan på eventuella ändringar genom förhandlingar, bör regeringen utreda frågan för en eventuell lagändring.

Roger Hedlund (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)