Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m.

Motion 1998/99:Ju904 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1998/99:Ju904

av Carl Bildt m.fl. (m)

Hemfrid, gatufrid, kvinnofrid m.m.

1 Sammanfattning

Rättsstatens viktigaste uppgift är att upprätthålla en god rättsordning och
att skydda medborgarna mot våld, intrång och andra övergrepp från såväl
enskilda som det allmänna. Trygghet mot brott är en grundval för varje
civiliserat samhälle.

Alla som lever i vårt land måste kunna känna trygghet i sina egna hem och
på gator och torg. Särskilda insatser behövs för att öka tryggheten för
kvinnor som utsätts för hot och våld.

Barn måste kunna växa upp i trygghet och få gå i en bra och säker skola.
Människor måste kunna äga egendom utan oro för stöld och skadegörelse.
Näringsidkare måste tryggt kunna driva sina näringar.

För Moderata samlingspartiet är
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (64)