Hemlöshet – en bostadspolitisk fråga

Motion 2007/08:C300 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:C300

av Lars Ohly m.fl. (v)

Hemlöshet – en bostadspolitisk fråga

v806

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 4

4 Hemlöshet: definitioner och räkningar 4

5 Hemlöshet bland olika grupper 6

5.1 Kvinnor 7

5.2 Barnfamiljer 8

5.3 Institutionsbehandlade 9

5.4 Asylsökande 10

6 Formella och informella vräkningar 10

7 Hyresvärdarnas val av hyresgäster 11

8 Boendetrappa och sekundär bostadsmarknad 12

9 Bostadsförmedling och bostadsanvisning 15

10 Allas rätt till bostad 16

2 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen och Boverket tillsammans ska kartlägga hemlösheten och boenden för hemlösa minst vart
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)