Hemvård i annan kommun

Motion 2020/21:442 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda hur utförande kommun kan få möjlighet att få del av de skatteintäkter som är tänkta för den enskildes omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det kommunerna som gör biståndsbedömning för äldreomsorg och det är kommunerna som ansvarar för äldreboenden samt hemsjukvård. På många sätt är detta bra då det gör att den enskilde får sina behov prövade nära där man själv bor. Samtidigt har detta lett till problem.

Även äldre och funktionsnedsatta personer har rätt att vara på semester och t.ex. bo i sin egen sommarstuga. Detta gör att andra kommuner än den där man i vanliga fall bor får bära kostnaden för den omsorg som den enskilde har rätt till. Denna ordning leder till problem.

Under coronakrisen ser vi hur ett flertal kommuner med många sommarstugor har gått ut och sagt att man inte ämnar följa lagen då man inte anser sig kunna möta de behov som uppstår när personer som betalar skatt i en annan kommun under allt längre tid önskar få sitt vårdbehov löst i en annan kommun.

Detta hanteras inte på ett bra sätt i det kommunala utjämningssystemet, vilket leder till att vi får en konflikt mellan de kommuner som får del av skatten och de som under en allt längre tid av året står för omsorgen.

Vi behöver hitta en ny ordning som säkerställer att äldre och funktionsnedsatta kan semestra i hela Sverige utan att man blir ett ekonomiskt slagträ i en debatt mellan olika kommuner. Regeringen bör därför skyndsamt tillsätta en utredning som ser över hur omsorgsgivande kommun skall kunna få del av de skatteintäkter som är tänkta att gå till omsorg även om omsorgen utförs i en annan kommun.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-25 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)