Hinder mot fiberutbyggnad måste avskaffas

Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att justera kommunallagen för att skapa gynnsammare förutsättningar för fiberutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snabb och effektiv uppkoppling är en viktig komponent för att Sverige ska vara en kunskapsnation. För många invånare är fiberuppkoppling en angelägen fråga och ett viktigt argument för bosättning och möjlighet att bedriva sitt arbete.

Trots att det kan vara både mer effektivt och billigare att låta ett kommunalt bolag dra fiber över kommungränsen är detta i dag inte möjligt enligt kommunallagen. Exempelvis arbetade Halmstads kommunala stadsnätsbolag hösten 2015 med att dra bredbandsfiber fram till byn Gräsås. Vid ett rött skjul tog det dock stopp, för på andra sidan skjulet går gränsen till Falkenberg och det kommunala Halmstadsbolaget får inte bygga över till nästa kommun.

Kommunala bolag får endast ha verksamhet i den egna kommunen, enligt den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Falkenberg bygger visserligen också ut fibernätet, men från det hållet blir det både dyrare och mer tidsödande att komma fram.             

Skall regeringens egen fiberutbyggnadsplan om 90 procent av hushållen senast 2020 vara rimlig är det av yttersta vikt att kommunallagen justeras för att möjliggöra en snabbare, effektivare och mer kostnadseffektiv utbyggnad.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)