Hissar i flerfamiljshus

Motion 2007/08:C404 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga införande av en ”bo-kvar-stimulans”.

Motivering

Runtom i Sverige bor många som blivit fångar i sina egna hem. De flesta har flyttat in för längesedan när de inte hade några problem med trapporna. Men med åren har rörelseförmågan försämrats och eftersom hiss saknas blir detta ett stort hinder och kan leda till att folk tvingas flytta.

Boverket uppger att det finns drygt 75 000 trappuppgångar i flerfamiljshus med tre våningar eller fler som inte har hiss. Installation av hiss i dessa hus skulle medföra flera positiva effekter både för de boende och hela samhället. Tillgängligheten skulle öka, vilket inte minst skulle innebära att fler äldre kunde bo kvar hemma längre. De äldre som vill bo kvar ska slippa hamna på äldreboende när det är möjligt att bo kvar hemma!

Det är betydligt billigare att inrätta hissar där det efterfrågas än att skapa fler platser på äldreboenden.

Självklart ska de som vill till ett äldreboende erbjudas detta. Men ingen ska behöva hamna på äldreboende enbart för att hiss saknas i trappen! Alla de som vill bo kvar hemma och leva ett självständigt liv så länge det går bör erbjudas det alternativet. Fler hissar skulle minska behovet av hemtjänst då de äldre själva skulle kunna ta sig ut och handla och göra andra ärenden.

Trappolyckorna skulle också minska med minskat lidande och risk för invaliditet för de drabbade. Kostnaderna för vård och omsorg skulle därmed minska. Även de som själva klarar trapporna kan bli lidande av att hiss saknas. De kan nämligen inte ta emot besök från släkt och vänner med nedsatt rörelseförmåga. Det bidrar till att de blir mer isolerade.

Funktionshindrade i alla åldrar lider av trappuppgångar utan hiss, vare sig de själva bor där eller är där som besökare. Hiss kan också vara till stor hjälp för småbarnsföräldrar med barnvagnar, tunga matkassar m.m. Så fort något tungt ska bäras upp och ner för trapporna kommer en hiss väl till pass och kan dessutom förebygga olyckor.

Sammantaget så skulle det vara en investering både för den enskilde och hela samhället att vi inför en ”bo-kvar-stimulans”. På det sättet kan vi uppmuntra byggande av hissar i flervåningshus med konsekvensen att fler får ökad rörelsefrihet och kan bo kvar hemma längre.

Stockholm den 3 oktober 2007

Catharina Bråkenhielm (s)

Carina Hägg (s)

Inger Jarl Beck (s)

Laila Bjurling (s)

Kerstin Haglö (s)

Ronny Olander (s)

Åsa Lindestam (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Jennie Nilsson (s)

Elisebeht Markström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)