HLR i skolan - en livsviktig kunskap

Motion 2020/21:1789 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att säkerställa att alla högstadieelever har adekvata kunskaper i HLR, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Hjärt-lungräddning (HLR) är en livsviktig kunskap. Varje år räddas många människor som drabbats av plötsligt hjärtstopp tack vare att personer i omgivningen är förtrogna med HLR och defibrillering.

Bäst är naturligtvis om unga redan i skolan får lära sig grunderna i HLR, och i läroplanen finns HLR angivet som ett centralt innehåll i ämnet idrott och hälsa. Dock visar det sig att det skiljer en hel del mellan skolor, enligt HLR-rådet, vilket Sveriges Radio rapporterade den 6 januari 2019. På vissa skolor genomförs endast teoretiska genomgångar.

Praktisk träning är emellertid viktigt för att elever ska utveckla färdighet och förtrogenhet. På andra skolor bejakar man inte att HLR är en färskvara, en kunskap som måste övas för att kunna upprätthållas. Därtill kommer emellanåt nya rekommenda­tioner kring hur HLR bäst utförs, vilket kan motivera ytterligare repetition.

Alla högstadieelever bör, oavsett var de bor och vilken skola de går i, årligen få öva grunderna i HLR.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga åtgärder för att säkerställa att alla högstadieelever har adekvata kunskaper i HLR och tillkännager detta för regeringen.

 

 

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)