Högkostnadsskydd inom tandvården

Motion 2020/21:2126 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tandvården införs under sjukvårdens högkostnadsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler drar sig undan tandläkarbesök på grund av stora behandlingskostnader. Den generella bidragen oftast räcker till undersökningen. För dom med lägre löner och som är socioekonomisktutsatta kommer tandläkarbesök alltid sist. Dåliga tänder påverkar både hälsan men även välbefinnande. Tandvården har helt enkelt blivit en klassfråga.

Det är oacceptabelt att människor går med dåliga tänder så hälsan hotas.

Denis Begic (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)