Högkostnadsskydd inom tandvården

Motion 2021/22:961 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tandvården införs under sjukvårdens högkostnadsskydd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Allt fler drar sig undan tandläkarbesök på grund av stora behandlingskostnader. De generella bidragen räcker oftast till undersökningen. För dom med lägre löner och som är socioekonomiskt utsatta kommer tandläkarbesök alltid sist.

Utredningen om jämlik tandhälsa innehåller förslag som ger patienter med särskilda behov ett mer jämlikt stöd. Ett tandvårdsstöd som en del av det statliga tandvårdsstödet föreslås omhänderta flertalet av dagens patienter med särskilda behov.

Utredningen har många förtjänster, men den viktigaste anser jag är förslaget att en ny princip skrivs in i tandvårdslagen: den som har störst behov ska ges företräde till tandvården. Det vill säga liknande den formulering som finns i hälso- och sjukvårdslagen. Det är en princip som genomsyrar sjukvården. 

Dåliga tänder påverkar både hälsan och välbefinnandet. Tandvården har helt enkelt blivit en klassfråga. Det är oacceptabelt att människor går med dåliga tänder så att hälsan hotas.

Denis Begic (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)