Högre straff för brott mot vapenlagen

Motion 2011/12:Ju316 av Metin Ataseven (M)

av Metin Ataseven (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om höjda straff för brott mot vapenlagen.

Motivering

Mängden vapen har ökat i omlopp liksom antalet brott där skottlossningar förekommer. Många unga har ertappats med skarpladdade vapen för att sedan släppas fria inom kort.

Att bära ett skarpladdat vapen är något som inte ger särskilt höga straff, varför inte heller unga ser det som ett allvarligt brott. Straffet för att bära skjutvapen utan licens ger max tre månaders fängelsetid. I realiteten går personer dömda för brott mot vapenlagen fria betydligt tidigare än så.

Fängelsestraff som påföljd kan motiveras av framför allt två skäl: Att avlägsna/avbryta brottet genom att frihetsberöva personen samt att straffpåföljden ska stå i proportionalitet till brottet och ha en avskräckningseffekt för att motverka framtida brottslighet. Att kunna bära skarpladdade skjutvapen utan någon större påföljd innebär följaktligen att unga människor inte betraktar detta som särskilt avskräckande, eller ens ett särskilt allvarligt brott.

Brott mot vapenlagen borde därför vara förenat med högre straffpåföljd än nuvarande lagstiftning medger, varför regeringen bör se över möjligheterna att höja straffpåföljden för denna typ av brott.

Stockholm den 27 september 2011

Metin Ataseven (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)