Högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram

Motion 2019/20:1870 av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S)

av Fredrik Olovsson och Hans Ekström (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett återinförande av högskolebehörighet på gymnasieskolans yrkesprogram och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrkesprogrammen är basen för industrin och välfärdens kompetensförsörjning. För att förbättra kvaliteten på utbildningarna och göra dem mer attraktiva bland eleverna bör de ge högskolebehörighet. Elever med högskolebehörighet som gått yrkesprogram blir också mer attraktiva hos arbetsgivarna.

Sedan man försämrade möjligheten till högskolebehörighet för eleverna på yrkesprogrammen har färre elever sökt sig till de programmen. Det riskerar att få förödande konsekvenser – för svensk industri, för byggbranschen och för vården och omsorgen. Alla yrkesprogram på gymnasiet bör ge högskolebehörighet, men med möjlighet för elever att välja bort de kurserna.

En klar majoritet av landets elever vill ha behörighet att kunna studera på högskolan. Eleverna vill kanske inte studera vidare direkt efter gymnasiet, men de vill ha möjligheten att göra det i framtiden. De inser att arbetsmarknaden är föränderlig, att ett arbetsliv är långt och det är inte alltid lätt att veta precis vad man vill arbeta med som vuxen då man väljer gymnasieprogram i årskurs 9. Antalet elever som väljer yrkesprogram har minskat med en tredjedel sedan 2011 då möjligheten till högskolebehörighet försvårades. Många elever väljer idag bort yrkesutbildning för att de ser att det inte finns tillräckligt många dörrar öppna efter gymnasiets slut.

Lärarfacken, Svenskt Näringsliv, IF Metall, Byggnads, flera andra fackförbund, flertalet branschorganisationer, elevorganisationerna med flera anser också att yrkesprogrammen skall ge högskolebehörighet.

I OECD:s rapport ”Vocational Education and Training in Sweden” rekommenderar OECD Sverige att återinföra högskolebehörighet på yrkesprogrammen.

Sverige byggs starkt genom en kunnig och kompetent arbetskraft. Det är inte genom minskad kompetens som Sverige ska möta framtidens utmaningar. Sverige ska istället konkurrera med kunskap och kompetens. En mer bildad befolkning med goda förutsättningar att kunna forma sina egna liv och sin framtid tjänar samhället på.

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)