Högskolepoäng för utbildning i offentlig upphandling

Motion 2018/19:1579 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av högskolepoäng för utbildning till offentlig upphandlare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Marknaden för offentlig upphandling uppgår till över 600 miljarder kronor årligen och det vilar ett tydligt ansvar på kommuner, landsting och andra upphandlande myndig­heter att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. För den enskilda myndigheten handlar det om att balansera värden som kostnadseffektivitet och kvalitet med diverse andra strategiska mål som exempelvis social och miljömässig hållbarhet.

Det finns redan idag mycket kunskap och yrkeserfarenhet inom upphandlings­området men givet både upphandlingsmarknadens omfattning och behovet av att på bred front ytterligare förstärka upphandlingskompetensen hos många myndigheter, kommuner, landsting och regioner så finns det god anledning att se över hur fler kan skaffa sig en attraktiv utbildning inom upphandlingsområdet.

Det finns redan idag kurser som vänder sig till personer inom ramen för yrkesrollen offentligupphandlare. En utbildning som bör ge högskolepoäng samt erbjuda djupare specialistkunskaper på området. Därför bör regeringen se över om utbildning inom upphandlingsområdet kan ingå som en specialinriktning inom existerande universitets- eller högskoleutbildningar eller som akademiska påbyggnadskurser för yrkesverksamma inom området. Regeringen bör också titta på möjligheten att ge högskolepoäng via utbildningsföretag som krediteras. Personer som genomgått en kvalificerad akademisk utbildning med inriktning mot upphandling skulle sannolikt vara hett efterfrågade på marknaden.


Regeringen bör därför se över möjligheten att, enligt ovan, införa upphandling inom området relevanta högskoleutbildningar.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)