Höj grundavdraget

Motion 2019/20:2680 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja grundavdraget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som ett led i att sänka trösklarna till den svenska arbetsmarknaden måste det alltid löna sig att arbeta. I dagsläget har Sverige bland världens högsta skatter på arbete, framförallt i de lägre inkomstskikten. Det är inte samhällsekonomiskt lönsamt att administrera skatteintäkter för låga inkomster för att senare ”ge tillbaka” samma pengar i diverse bidrag. Dessutom berövar ett för högt skatteuttag på en liten inkomst individens egen­kraft och därmed även individens självkänsla.

Vid inkomstnivåer upp till 100000–150000 kan det därför vara nödvändigt att behålla varje krona man arbetar ihop, eller har arbetat ihop i form av pension.

Jämförbara OECD-länder har grundavdrag på ungefär 100000 kronor, i Sverige är det en knapp femtedel av detta. En strukturreform med fokus på höjt grundavdrag krävs därför. Reformen blir självfinansierad genom att dynamiska effekter skapar nya arbeten i takt med att bidragsberoendet minskar.

Sverige har sedan regeringen Löfven tillträdde, trots högt ställa löften om att ha högst sysselsättning i EU, nu rasat till plats 22 av 28. Samtidigt har vi fått nya och stora utmaningar i att många nyanlända människor har mycket svårt att komma in på arbets­marknaden. Många kommuner larmar om att de har mycket svårt att leverera den väl­färd som deras medlemmar har rätt till.


Sammantaget är Sverige i behov av stora reformer, däribland en strukturreform gällande sänkning av grundavdraget.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)