Höjd fartgräns för A- och epatraktorer

Motion 2022/23:1984 av Kenneth G Forslund (S)

av Kenneth G Forslund (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över fartgränserna för epa- och A-traktorer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De så kallade moppebilarna får i dag köra 45 kilometer i timmen, medan en A-traktor

eller epatraktor endast får framföras i 30 km i timmen. Detta är ologiskt, eftersom det är

betydligt säkrare att framföra A-traktorer eller epatraktorer än moppebilar. Transportstyrelsen har nyligen presenterat ett antal förslag till ändrad lagstiftning, däribland krav på att använda säkerhetsbälte. Däremot föreslås inte någon höjning av maxfarten för A-traktorer och epatraktorer.

Med besiktningskrav, maxantal passagerare samt krav på säkerhetsbälte är det rimligt att också höja hastigheten

till minst 45 km i timmen för att därigenom nå en bättre trafikrytm och minska antalet farliga omkörningar.

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)