Höjt fribelopp

Motion 2016/17:3329 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja fribeloppet för studerande och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att exkludera sommarmånaderna vid beräkning av fribeloppet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fribeloppet, som det är utformat idag, utgör ett tak för hur mycket en student får arbeta i kombination med studier innan studenten blir återbetalningsskyldig för erhållna studiemedel. För att fler studenter ska klara sin privatekonomi och tidigt få en fot in på arbetsmarknaden behövs en höjning av fribeloppet och en översyn av dess utformning.
I dag är ett extrajobb nödvändigt för många studenter som både ska ha råd att betala hyra och klara av månadens utgifter. Detta gäller särskilt sommarmånaderna när studenter inte får ersättning från CSN. Trots att sommarmånaderna inte berättigar till studiestöd så räknas denna arbetsinkomst in i fribeloppet. Detta gör att många studenter avstår från att jobba av rädsla för att passera fribeloppet.
Att studenter arbetar under studietiden borde ses som positivt för samhället då det innebär högre skatteintäkter, att studenten får en bättre inkomst och dessutom tidigt får en fot in på arbetsmarknaden. Då behövs regler som inte håller tillbaka ambitiösa studenter som försöker klara sin vardag ekonomiskt. Ett höjt fribelopp som leder till att studenter får mer arbetslivserfarenhet ökar dessutom sannolikheten att de kan betala tillbaka sina studielån i framtiden.
Alliansen har vid ett flertal tillfällen höjt fribeloppet under sin tid i regering. Det har gjort att fler studenter än tidigare nu har möjlighet att jobba vid sidan av studierna. Det är dags att ta nästa steg i arbetslinjen och höja fribeloppet ytterligare för att det ska löna sig bättre att jobba extra för fler studenter. Därutöver bör sommarmånaderna inte räknas in i fribeloppet då studenterna under denna period inte erhåller studiemedel.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)