Homo-, bi- och transpersoners rättigheter

Motion 2006/07:U294 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2006/07:U294

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Homo-, bi- och transpersoners rättigheter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en gemensam äktenskapsbalk för alla par oavsett sexuell läggning.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avskaffande av lagen om registrerat partnerskap i samband med att samkönade par ges rätt att ingå äktenskap.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kunskaps- och bemötandefrågor om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation hos nyckelgrupper inom den offentliga sektorn.2

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tydliga skrivningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (31)