Homosexuella-bisexuella i världen

Motion 2003/04:U347 av Börje Vestlund m.fl. (s)

av Börje Vestlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en världskonferens om homosexuellas och bisexuellas situation i världen.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svenska beskickningar skall lyfta frågan om homosexuella-bisexuellas livssituation genom en solidarisk manifestation.

Motivering

Runtom i världen är homosexuella och bisexuella en utsatt grupp. Ett sjuttiotal av världens länder har direkta förbud mot homosexualitet, vissa länder har till och med dödsstraff för personer som lever i en samkönad relation eller om det har handlat om ett enskilt sexuellt möte.

Sverige har i flera multi- och bilaterala sammanhang lyft fram situationen för homo- och bisexuella i världen. Regeringens tal under FN:s världskonferens i Durban 2001 var ett bra och tydligt exempel på hur frågan har lyfts fram. Dock räcker inte det. Vi som nation kan inte nöja oss med att stanna vid detta. För att frågan om homosexuellas situation i världen skall hamna i fokus bör vi arbeta för att världssamfundet skall genomföra en internationell konferens där homo- och bisexuellas situation behandlas. Det här är en fråga som kommer att ta tid att genomföra på ett bra sätt. Men bara för att det kommer att vara svårt att arbeta för frågan innebär det inte att vi skall låta bli. För att visa på den dignitet frågan har anser vi även att homo- och bisexuella samt deras organisationer särskilt bör uppmärksammas, till exempel genom en gemensam manifestation vid samtliga svenska beskickningar i världen en viss dag varje år. Dagen skall särskilt manifestera solidariteten med samtliga homo- och bisexuella i hela världen.

Stockholm den 3 oktober 2003

Börje Vestlund (s)

Hillevi Larsson (s)

Eva Arvidsson (s)

Inger Segelström (s)

Joe Frans (s)

Mikael Damberg (s)

Britta Lejon (s)

Elisebeht Markström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)