Homosexuella, bisexuella och transpersoner

Motion 2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen

2009/10:A443

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Homosexuella, bisexuella och transpersoner

fp1306

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bemötandefrågor och kunskaper om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation hos nyckelgrupper inom den offentliga sektorn.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tydliga skrivningar om sexuell läggning och könsidentitetsuttryck i skolans kursplaner och andra styrdokument.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av bemötandet av unga homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (32)