Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)
Motion till riksdagen

2007/08:U304

av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

fp1253

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Inledning 5

Könsneutral äktenskapsbalk 5

Lika villkor i samhället 6

Offentlig sektor 6

Skolan och högskolan 6

Stöd till frivilligorganisationer 7

Lesbiska och bisexuella kvinnor i vården 7

Äldre homo- och bisexuella samt transpersoner 8

Transpersoner 8

Rättstrygghet 10

Grundlagsskydd mot diskriminering och hets 10

Bekämpa hatbrotten 10

Bredda insatserna mot hedersrelaterade brott 12

Öka kunskapen om samkönat partnervåld 12

Idrott 13

Global solidaritet 13

Förenta nationerna 14

Europeiska unionen 15

Europarådet och OSSE 16

Sveriges
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)