Hotet mot kristna i Mellanöstern

Motion 2013/14:U272 av Anita Brodén (FP)

av Anita Brodén (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om situationen för många kristna i Mellanöstern.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inom EU och FN kraftfullt bör agera för assyriernas rätt till ett lokalt självstyre.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ta hänsyn till den rådande situationen för kristna minoriteter när asylärenden behandlas.1

1 Yrkande 3 hänvisat till SfU.

Motivering

I Mellanöstern byggdes de första kyrkorna. Men de senaste årtiondena har vi sett en massexodus av kristna från regionen. Risken är stor för ytterligare flyktingströmmar i takt med att kriget i Syrien fortsätter. Det är en systematisk förföljelse av ursprungsbefolkningen där kristna i stora delar av Mellanöstern dagligen utsätts för förföljelse i form av våldtäkt, misshandel och mord.

I Irak har ett hat gentemot kristna, som anses stå på västmakternas och den tidigare regimens sida, inneburit att kristna kidnappats och mördats. Situationen för kristna i städer som Bagdad och Mosul är närmast ohållbar. Assyrier var en av de första folkgrupperna i historien att konvertera till kristendomen, vilket lett till förföljelse under en rad av år och där över en halv miljon assyrier tvingades fly efter Saddams fall. Många ser ett samband mellan folkmordet 1915 i dagens Turkiet och den etniska rensningen av assyrier som nu sker.

Många kristna som flytt och sökt asyl bland annat i Sverige känner en stor oro över att skickas tillbaka till bland annat Irak. Minoritetsgrupperna är i akut behov av säkerhet och trygghet. FN:s flyktingkommissariat UNHCR har i flera år kritiserat tvångsutvisningarna från Sverige och flera andra europeiska länder till Irak. Sverige bör ta hänsyn till den rådande situation som kristna minoriteter utsätts för när asylärenden behandlas.

Kristna och muslimska ledare i Irak träffas då och då för att samtala om den svåra säkerhetssituationen i Irak. Den senaste tiden har situationen blivit svårare. Kristna kyrkor, liksom sunni- och shiamoskéer, förstörs och våld och förföljelse sker varje dag. Kyrkoledare som besökt Sverige har beskrivit Irak som ett land med ”allmän laglöshet där kriminella gäng och extrema grupper härjar fritt”.

Det finns också ett akut behov av att återuppbygga en fungerande infrastruktur för att kunna leverera elektricitet och rent vatten till befolkningen.

Det handlar också om att inrätta ett ­lokalt självstyre på Nineveslätten för assyrier där man får möjlighet att bygga upp ett samhälle och därmed kunna värna sin kultur och identitet. Som ursprungsbefolkning har assyrier i enlighet med Iraks konstitution rätt att ­upprätta ett självstyre.

För att detta skall vara möjligt krävs att också Sverige inom EU och FN kraftfullt agerar för assyriernas rätt till ett lokalt självstyre.

Stockholm den 4 oktober 2013

Anita Brodén (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)