HPV-vaccin för killar

Motion 2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S)

av Jonas Gunnarsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inkludera HPV-vaccin för killar i det allmänna vaccinationsprogrammet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige insjuknar knappt 450 kvinnor varje år i livmoderhalscancer, och även yngre kvinnor drabbas. Varje år dör cirka 200 kvinnor. Livmoderhalscancer orsakas av en kronisk infektion med humant papillomvirus, HPV. Viruset överförs via samlag och är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Man räknar med att merparten av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång under sitt liv kommer att få infektionen. Hos de allra flesta läker infektionen ut av sig själv. För några få blir infektionen kronisk och utvecklas till livmoderhalscancer.

I Sverige ingår HPV-vaccinet sedan 2012 i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor. Alla flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds två doser HPV-vaccin inom ramen för det allmänna nationella vaccinationsprogrammet. Det är en bra reform som kommer spara många människoliv. Problemet är att det enbart är tjejer som får möjligheten till att vaccinera sig gratis.

Studier har visat att vaccinet kan förhindra förstadier till analcancer och peniscancer men även cancer i mun och svalg hos män. Framför allt skyddar det mot kondylom. Det finns tydlig forskning om de positiva effekterna av att HPV-vaccinet ges till alla oavsett kön i årskurs 5–6. Idag måste killar bekosta vaccinationen till självkostnadspris, vilket gör att det är ytterst få som idag är vaccinerade.

Andra länder har tagit till sig forskningen, och bland annat i Australien får både pojkar och flickor vaccinet. Även Nordirland och Wales har tagit ett första steg där nu män som har sex med män får möjlighet att vaccinera sig. Inriktningen på homosexuella beror på att den gruppen löper extra stor risk för att få bland annat analcancer i jämförelse med heterosexuella.

Det är bra att regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda frågan om vaccinet ska ges även till pojkar. Bra är även att gruppen förutom den hälsoekonomiska analysen även ska titta på 13 andra faktorer som ska utredas enligt smittskyddslagen. Utredningen pågår under hösten, och till våren 2017 ska ett beslutsunderlag med en rekommendation lämnas till regeringen. Regeringen bör besluta i riktningen att alla ska inkluderas i vaccinationsprogrammet ur både folkhälso- och jämställdhetssynpunkt.

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)