Hushållsnära tjänster och tjänstemoms

Motion 2015/16:3039 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om RUT och ROT för fler företag och fler jobb och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tjänstemoms och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges höga skatter har självklart en effekt på jobb och företagande. Det är därför viktigt att noga avväga hur skatter utformas för att inte göra trösklarna in på arbetsmarknaden för höga eller driva fram en svart tjänstemarknad. Införandet av RUT och ROT för åtta år sedan öppnade upp en tjänstemarknad som tidigare varit svart eller stängd på grund av kostnadsläget för tjänsterna. Att det fanns en marknad för hushållsnära tjänster blev synligt och tydligt. De senaste fyra åren har antalet RUT-företag växt i snitt med 9 % per år. Här har runt 20 000 jobb skapats i RUT-företag och liknande för ROT. Endast de med höga inkomster hade råd att efterfråga de hushållsnära tjänsterna.

 

Regeringen som säger sig vilja ha EU:s lägsta arbetslöshet väljer nu att slå undan fötterna på en marknad som blivit så betydelsefull för hela landet. Genom de höjda skatterna på hushållsnära tjänster så syns tydligt att företagandet nu sjunker. I år har ökningen av företagandet sjunkit till blygsamma 0,9 % och byggbranschen uppger att bortåt 8 000 jobb hotas från årsskiftet 2015/16. Byggindustrierna uppger att nära 45 % av de förfrågningar som företagen fick före ROT gällde om de kunde göra uppdrag utan kvitton. Den svarta marknaden har dock med ROT blivit vit och därmed tillfört statskassan inkomster.

 

Istället för att med höjda skatter slå undan benen på en växande tjänstemarknad som för många innebär ett första jobb och en väg in på arbetsmarknaden borde regeringen utveckla tjänstemarknaden. De hushållsnära tjänsterna ska till att börja med vare sig begränsas i omfång eller genom sänkta volymer. Till detta bör regeringen successivt sänka momsen på tjänstesektorn för att därmed utveckla en marknad som både är hållbar och viktig för att möta de utmaningar som Sverige står inför. Genom en sänkt tjänstemoms kan förutsättningar skapas för en utfasning av de särskilda reglerna för hushållsnära tjänster.

 

Den sänkning av taket som föreslås för RUT avstyrks och detsamma gäller för sänkningen av ROT-avdraget från årsskiftet. Det handlar om 10 000-tals jobb som Sverige så väl behöver. Det handlar om vita istället för svarta jobb för de anställdas skull. Det handlar om intäkter till statskassan. Men ytterst handlar det om att inte skatta bort jobb för att istället ge bidrag för arbetslöshet.

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)