Hyresrätt och allmännytta

Motion 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:390

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Hyresrätt och allmännytta

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Värna och utveckla allmännyttans ställning

4.1Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna

4.2Motverka utförsäljning och ombildning av allmännyttan

4.3Förhindra olovliga värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsbolag

4.4Ändra lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

5Värna hyresrätten som upplåtelseform

5.1Avskaffa hembudsrätten vid försäljning av hyresfastigheter

5.2Förbättra rättssäkerheten under ombildningsprocessen

6Bostadsförmedling på medborgarnas villkor

6.1Obligatoriska bostadsförmedlingar

6.2Krav på privata fastighetsägare

6.3Sänkta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)