Hyresrätt och allmännytta

Motion 2021/22:2603 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2603

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Hyresrätt och allmännytta

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Värna och utveckla allmännyttans ställning

4.1Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna

4.2Motverka utförsäljning och ombildning av allmännyttan

4.3Förhindra olovliga värdeöverföringar

4.4Ändra lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

5Värna hyresrätten som upplåtelseform

5.1Förbättra rättssäkerheten under ombildningsprocessen

5.2Avskaffa hembudsrätten vid försäljning av hyresfastigheter

6Förmedla bostäder på medborgarnas villkor

6.1Krav på privata fastighetsägare

6.2Sänkta krav för hyreskontrakt

7Renovera bostadsbeståndet

7.1Rusta upp utan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)