Hyresrätter

Motion 2020/21:2125 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra investeringsstödet mera ändamålsenligt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det allt för få privata fastighetsägare som bygger hyresrätter. En anledning är att produktionskostnaden blir väldigt hög och att det i sin tur leder till höga hyror. Det skapar en osäkerhet hos fastighetsägaren, kommer lägenheterna att bli uthyrda? Förutsättningarna är naturligtvis de samma för offentliga fastighetsbolag. Det har medfört att det nästan bara produceras bostadsrätter, framförallt i tillväxtorter. Där gör dessutom att köparen ofta gör en bra affär. Ansvaret för fastigheten övergår också från byggherren till bostadsrättsföreningen.

På mindre orter är det svårt att få till nyproduktion av lägenheter. Det innebär att det är svårt att erbjuda attraktiva bostäder till rimliga priser. Vi riskera att få en kraftfull obalans i bostadsbyggandet i landet, eftersom marknadskrafterna gynnar storstäderna. 

De som bygger hyresrätter har möjlighet att söka ett investeringsstöd från staten. Det gör att kostnaderna för att bygga hyresrätter minskar, vilket möjliggör byggandet av bostäder på mindre orter. Det innebära en nedskrivning av den producerade fastigheten med 30 procent, vilket skapar förutsättningar för att bygga bostäder på mindre orter. Det är bra.

Däremot bör investeringsstödet utvecklas, till exempel bör man kunna söka och få ett investeringsstöd under förutsättning att det låses i fastigheten i 10 år, mot en låg ränta. Till exempel en ränta på en procent, utan amortering under 10 år. När de 10 åren har gått så får fastighetsägaren skrivit ner fastigheten med cirka 1,5-2 procent per år. Efter 10 år görs investeringsstödet om till ett fördelaktigt lån utan uppräkning. Eventuellt bör en del av lånet efterskänkas, mot en garanterad hyresnivå.

Om fastigheten skulle avyttras inom 10 år måste lånen lösas, men inte vara en grund för hyreshöjning. Investeringsstödet bör inte följa med till nästa ägare. Grunden är att det ska gynna långsiktigt ägande och ta bort en del spekulation kring boende i hyresrätter.

Denis Begic (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)