Import av giftormar

Motion 2008/09:MJ204 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud mot import av giftormar.

Motivering

Antalet förbud i detta land är många. Och jag är därför inte vän av att införa en mängd nya förbud. Men frågan är om någon enda människa kan komma på ett enda bra argument för att vi ska importera giftormar till Sverige. Då man läser om att man evakuerat hela hyreshus i jakten på förrymda ormar så undrar man. Jag förutsätter också att ägarna till dessa ormar helt får stå för samhällets kostnader då det gäller olika insatser.

Det finns tillräckligt många trevliga djur utan att giftormar ska finnas i vårt land.

Stockholm den 17 september 2008

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-09-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)