Indelning av länder och språk på biblioteken

Motion 2021/22:1929 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att länder och språk ska vara sökbara under den begynnelsebokstav som anger landet och språket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bibliotek runt om i Sverige klassificerar år efter år såväl bosniska som kroatiska och serbiska böcker under benämningen ”BKS”. Förkortningen är en gam­mal benämning som har upphört och språken hanteras var för sig. Dessa är fristående nationer och när man söker på dem som land bör de stå under den bokstav som landet börjar på.

Kroatiens språk kroatiska är exempelvis ett av de 24 officiella språken i EU-parla­mentet sedan 2013. Därför är det också logiskt att kroatisk litteratur ska stå för sig själv, som alla andra självständiga språk och sorterad under bokstaven ”K”, som koreanska, kurdiska, kinesiska och så vidare. Detta ska även gälla barnavdelningarna.

Att söka på litteratur innebär att söka på första bokstaven i landet eller språket och för Kroatien innebär det K, inte BKS. Därför anser vi att samtliga bibliotek ska tillgänglig­göra litteraturen på ett tydligt och logiskt sätt i bokstavsordning.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ulrika Heindorff (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)