Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige

Motion 2019/20:3003 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell sköldkörtelstrategi och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över 450000 svenskar är diagnostiserade med en rubbning i sköldkörteln. Sköld­körtelförbundet menar att vårdens kunskap om sköldkörtelsjukdom har stora brister och att väldigt många lider i onödan av sin sjukdom. Genom förbättrad diagnostik samt vård och behandling kan fler få ett bättre liv. Det är inte ovanligt att personer med sköld­körtelrubbningar går lång tid innan korrekt diagnos kan ställas. Många upplever att de bemöts som gnälliga hypokondriker eller får diagnoser som depression och andra psykiatriska diagnoser. Mer forskning, ökad kunskap inom vården och uppdaterade nationella riktlinjer kommer bidra till att fler får korrekt diagnos och behandling.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)