Inför kontaktdagar för kroniskt sjuka barn

Motion 2020/21:352 av Camilla Brodin (KD)

av Camilla Brodin (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att införa tio kontaktdagar per barn och år till föräldrar med barn som har kronisk sjukdom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns möjligheten att ta ut tio kontaktdagar per barn och år för de föräldrar som har ett barn som omfattas av LSS. Dagarna finns för att du som förälder ska få ökad kun­skap om hur du kan stötta ditt barn upp till dess att barnet är 16 år, och omfattas av LSS. Det krävs att du har en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och avstår ifrån arbete. Detta innebär att du får ersättning utbetalat som motsvarar lite mindre än 80 % av din lön (samma som när man vabbar).

Du kan ta kontaktdagar när du ska delta i föräldrautbildning (till exempel kurser som anordnas av någon handikapporganisation), besöka barnets förskola eller skola samt medverka i någon aktivitet som anordnas av skolan. Barnet behöver inte vara med vid till exempel skolbesök eller kurser för att du ska få ersättning. Båda föräldrarna kan få ersättning för samma barn och tid.

Dessa kontaktdagar möjliggör att du som förälder har möjlighet att vara den trygghet och stabilitet som ett barn som omfattas av LSS behöver. Dessa kontaktdagar borde även kunna omfatta de föräldrar vars barn har drabbats av andra kroniska sjukdomar såsom diabetes typ 1 och epilepsi. Denna fråga bör således utredas.

Camilla Brodin (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-24 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)