Inför lex Ahmed för polisen

Motion 2019/20:420 av Niels Paarup-Petersen (C)

av Niels Paarup-Petersen (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en lex Ahmed kan införas för polisen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ahmed Obaid sköts i januari 2017 till döds i Malmö. Under de avgörande första dygnen saknades utredare och utlovade förstärkningar kom inte i tid. Ahmed Obaids mord är fortfarande olöst.

Ahmed Obaids fall är bara ett av många där polisen inte utfört det arbete de ska och även själva hade velat. Som i alla andra yrken händer det fel, både strukturella och personliga. Men där sjukvården har lex Maria och flygbranschen har Haverikommis­sionen finns det inom polisen inget motsvarande system för lärande av de misstag som begås.

Dagens system för att hantera fel och misstag inom polisen är olyckligt eftersom det är mer inriktat på att disciplinera enskilda poliser än på att fånga upp och förebygga organisatoriska problem inom verksamheten. Det innebär att polisen som samlad organisation inte har ett systematiskt lärande av de misstag som begås.

Både Polisförbundet och JK har varit inne på liknande tankar tidigare. Det är dags för riksdagen att äntligen ta tag i frågan om hur polisen kan bli en organisation som fokuserar på att rätta till fel, inte på att straffa de som begår felen.

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-26 Granskad: 2019-09-26 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)