Inför systemet Amber Alert i Sverige för att rädda barns liv

Motion 2019/20:2679 av Ann-Sofie Alm (M)

av Ann-Sofie Alm (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa Amber Alert i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Amber Alert kom till efter att flickan Amber Hagerman blev bortrövad från sitt hem och mördad i Arlington i Texas 1996. Fallet förblev olöst för att polisen hade för få tips för att lösa brottet. Lärdomen var att polisen behövde ett bättre kommunikationsmedel för att nå ut till allmänheten. Amber Alert har lett till att många barn blivit hittade i livet efter hjälp och tips från allmänheten sedan starten 1998.

Amber Alert står för America's Missing: Broadcasting Emergency Response, Det är ett meddelandesystem som skickas ut till radiokanaler och tv-stationer när ett barn blivit bortfört. Amber Alert innehåller barnets utseende, namn och var offret senast sågs. Systemet har spritt sig över världen och ser lite olika ut i olika länder. Det kan vara ett meddelande på motorvägens digitala tavlor där bilens registreringsnummer som man vet användes när barnet fördes bort visas samt vilket telefonnummer man ska ringa.

Det kan vara meddelanden på populära hemsidor, i appar, som sms, i radio, tv, på bensinstationer, i snabbmatsrestaurangen, på bussar och tåg, dvs. överallt där människor rör sig och kan nås.

Kriterier för aktivering av Amber Alert:

  • Polis måste med säkerhet fastställa att ett barn har blivit bortrövat.
  • Barnet måste vara vid risk för skador eller död.
  • Det måste finnas ett bra signalement på barnet, kidnapparen eller kidnapparens bil.
  • Barnet måste vara 17 år eller yngre.

I Sverige behövs ett starkare och större nätverk när ett barn kidnappas och förs bort mot sin vilja. Hittills i år har minst 44 fall av barn som blivit bortförda för att giftas bort mot sin vilja konstaterats, mörkertalet är mycket större.

Polisen är med i organisationen Amber Alert Europe, som består av 30 polisiära och civila organisationer i 21 länder som på olika sätt bidrar i arbetet med att hitta försvunna barn. Polisen är även en del av PEN, Police Expert Network, som är Amber Alert Europas expertgrupp enbart för medlemsorganisationer inom rättsväsendet.

Arbetet behöver förstärkas ytterligare med mer gränslös informationsdelning och mer samarbete och mer förstärkning för att upptäcka bortförda barn vid vårt lands gränser. Amber Alert Europe larmade allmänheten 13 gånger under perioden april, maj och juni 2019. Nästan alla barn hittades och kunde återföras i trygghet. Men för ett barn, 5-åriga pojken Samuel Benjamin från Spanien, pågår sökandet fortfarande.

Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att skyndsamt utreda om ett robust Amber Alert-system skulle kunna införas i Sverige.

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)