Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2019/20:1498 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa relevant certifiering för att skapa yrkesbenämningen legitimerad personlig tränare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Yrket personlig tränare har funnits länge och behöver nu legitimeras. Då kan den enskilde veta vilka kunskaper den personliga tränaren har. Den personliga hälsan är viktig. Många människor tränar och försöker hålla en sund livsstil för att bibehålla en god hälsa. Många anlitar också en personlig tränare att vara ett stöd och en inspiration i träningen. Att använda titeln personlig tränare är dock inget som kräver speciell kompetens, även om många har stora kunskaper.

En personlig tränare utan tillräckliga kunskaper kan dock vara en risk eftersom felaktiga hälsoråd och träningsråd kan göra mer skada än nytta för den enskilde.

Vilken kompetens man behöver inneha för att bli legitimerad personlig tränare behöver utredas innan införande av yrkeskompetensen ”legitimerad personlig tränare”.

Lotta Olsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)