Införande av möjlighet till avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2019/20:2484 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skapa en likabehandling mellan juridiska företagsformer genom att utreda avdragsrätt för friskvård i enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som arbetsgivaren kan man ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen, skatte- och avgiftsfritt. Arbetsgivaren kan mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år inklusive moms, om den anställda har kostnader för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdes utgifter för både motion och annan friskvård.

Trots att det är väl känt att fysisk aktivitet bidrar till hälsa och välmående får inte alla tillgång till den skattefria motionen. Egenföretagare med enskild firma kan inte ta del av förmånen. I aktiebolag räknas företagaren själv som anställd och kan då skatte­fritt få friskvård betald av företaget. Den som driver en enskild firma kan få avdrag för kostnader för motion till sina utomstående anställda som finns i firman men inte för friskvård till sig själv. Alltså får 425000 företagare som driver enskild firma inte del av förmånen, trots att de skapar jobb och bidrar med stora belopp i skatteintäkter.

Införandet av en möjlighet till avdragsrätt för friskvård även för enskilda firmor vore ett steg mot att skapa en likabehandling mellan juridiska företagsformer, samtidigt som det skulle stärka svensk folkhälsa.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)