Införande av städutbildning

Motion 2013/14:Ub408 av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

av Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att införa en formell städutbildning.

Motivering

Att städa, oavsett om det är på företag eller i någons hem, kräver kunskap i form av ergonomi, materialkunskap, produktmedvetenhet med mera. Idag finns ingen utbildning som riktar sig mot denna yrkeskategori, utan företagen får själva utforma internutbildningar för att personalen ska få den kunskap som krävs. En formell yrkesutbildning skulle också leda till att yrkesstoltheten blir större och att fler söker sig till detta viktiga yrke.

Stockholm den 26 september 2013

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)