Införande av tidsgränser för språktolk

Motion 2021/22:1000 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tidsgräns för användandet av samhällsfinansierad språktolk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln in till det svenska samhället.

Därför det är inte försvarbart att personer som bott i detta land tio, femton och till och med tjugo år använder sig av språktolk finansierad av samhället. Jag förstår och accepterar att språktolk måste finnas för dem som är nyanlända och har bott i Sverige en kortare tid. Jag tycker däremot att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det landet man själv har valt att bosätta sig i.

Jag tycker att en rimlig gräns för vistelse i landet borde sättas för att erhålla en samhällsfinansierad tolk. En rimlig tidsgräns för rätt till språktolk bör varat en vistelse på högst fem. Är inte så fallet får man bekosta språktolk på egen hand. Vad gäller personer som av medicinska skäl har tappat sin förmåga att uttrycka sig på sitt nya språk får självklart undantag göras.

Detta är ett sätt för oss att ställa krav på en motprestation gentemot dem som kommit till vårt land och tar del av allt vad vårt land har att erbjuda.

Robert Stenkvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)