Införlivandet av tandvården i sjukvårdssystemet

Motion 2018/19:2663 av Petter Löberg (S)

av Petter Löberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att införliva tandvården i det övriga sjukvårdssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tänderna är en del av kroppen. Trots många års diskussioner syns klasstillhörigheten fortfarande i munnen. Det är fullkomligt ohållbart i vårt moderna och välmående samhälle. Kostnaden för ett tandläkarbesök gör att många drar sig för att uppsöka tandvården, trots stora behov.

I Västra Götalandsregionen har man gjort tandvården för ungdomar upp till 25 år gratis. Det är ett väldigt bra initiativ som kommer att få långsiktigt positiva konse­kvenser. Det är inte ekonomiskt möjligt att göra tandvården gratis för alla överallt, men regeringen borde se över möjligheterna att införliva tandvården i den övriga sjukvården. Då skulle samma subventioner och bidrag gälla tänderna som övriga kroppen.

 

 

Petter Löberg (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)