Information om kommunismen

Motion 1998/99:K219 av Sten Andersson (m)

av Sten Andersson (m)
Behovet av informationsinsatser om förintelsen resulterade i
en skrift från Regeringskansliet med titeln "Om detta må ni
berätta". I riksdagen hölls vid samma tid en värdig och
gripande manifestation mot nazismen. Det är ytterst viktigt
att information om nazismen sprids så att ideologin aldrig
mer får fotfäste.
Dessvärre finns en annan med nazismen likvärdigt grym ideologi -
kommunismen. Om den ideologins kränkningar överallt av demokrati och
mänskliga fri- och rättigheter, om havererad ekonomi och förstörd miljö bör
det också berättas. Regeringen borde ta initiativ till en omfattande nationell
informationsinsats om kommunismens illdåd.
Trots att kommunismens illdåd dokumenterats är många oinformerade om
att ideologin i praktiken är lika grym som nazismen.
"I vår kamp om makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara
beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst. Om vi för
kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får
vi inte vika tillbaka för detta offer."
Citatet ovan är av Lenin vars porträtt Vänsterpartiet i valrörelsen 1998
uppmanade sina partiavdelningar att plocka ner - om det misstänktes att
medierna skulle dyka upp.
Vad gäller kommunism har medierna inte fullgjort sin uppgift. Det påstås,
rätt eller fel, att mediernas "snälla" behandling av kommunister i Sverige
beror på att många journalister tidigare vurmat för kommunismen. Då någon
s.k. f.d. kommunist gör avbön, räcker ett ursäktande ord och omedelbart
erhålls medial förlåtelse. Politiker som lovordat Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot,
Castro m.fl. behöver endast säga - jag visste inget - och inga mediala
ögonbryn höjs.
Då Sovjetunionen föll ändrade kommunistpartier namn och kallar sig nu
oftast för vänsterpartier och ibland t.o.m. socialdemokrater. Vänsterpartiet-
Kommunisterna (VPK) antog 1990 namnet Vänsterpartiet då man förmod-
ligen skämdes för sin historia.
Vad gäller kopplingar till öststatskommunismen kan som ett exempel
nämnas att i slutet av 80-talet (innan Sovjetunionen kollapsade) sände
dåvarande VPK hyllningstelegram till kommunistregimen i Östtyskland
(DDR) och gratulerade till "det framgångsrika socialistiska bygget." Var det
Berlinmuren som avsågs?
IB, en socialdemokratisk åsiktspolis (uppbyggd på samma sätt som i
kommunistländer), registrerade för inte så länge sedan VPK-sympatisörer.
De ansågs vara säkerhetsrisker. Baserat på valutgången den 20 september
1998, anser regeringen att s.k. f.d. kommunister till fullo demokratiskt
rehabiliterats?

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en nationell informationsinsats om kommunismens illdåd.

Stockholm den 21 oktober 1998
Sten Andersson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)