Informationscentrum i Jönköping

Motion 2005/06:Ub266 av Magdalena Andersson (m)

av Magdalena Andersson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om stöd till Informationscentrum för entreprenörskap (ICE) i Jönköping.

Motivering

För att på sikt klara vårt välstånd behöver Sverige fler och växande företag. Det är därför mycket viktigt att ha god kunskap om vad det är som driver företagsamhet framåt. Entreprenörens villkor och förutsättningar är grunden för allt företagande. Forskning och utveckling kring dessa områden är av vital betydelse.

I Jönköping vid Högskolebiblioteket finns Informationscentrum för entreprenörskap (ICE). Det grundades 1998, bl.a. med hjälp av Knut och Alice Wallenbergs fond. ICE är en specialsamling om entreprenörskap, småföretagande och innovationer som snabbt vuxit till världens största inom området. Inte ens de största forskningsbiblioteken i USA är större. ICE är en världsledande informationsresurs med böcker, rapporter, tidskrifter, artikeldatabaser och länksamlingar. Artikeldatabasen är den mest omfattande specialdatabasen inom området, och den ger information om hela tidskrifts- och bokbeståndet ned på artikel- och kapitelnivå. I centret finns material om följande i

 • Entreprenörskap

 • Riskkapital

 • Nyföretagande

 • Småföretag

 • Kvinnliga företagare

 • Intraprenörskap

 • Egenföretagande

 • Familjeföretag

 • Invandrarföretagare

 • Innovationer

 • Småföretagspolitik

 • Industriell FoU

 • Industriella distrikt

 • Science Parks

 • Business Incubators

Hittills har forskare inom entreprenörskaps- och småföretagsområdet uppmärksammat ICE, men där finns en informationsresurs som kan vara av mycket stort värde också för politiker, myndigheter och olika organisationer. Genom samlad litteratur från hela världen finns ett brett bakgrundsmaterial med exempel på åtgärder som syftar till att stödja småföretag, regioner, kvinnliga företagare, invandrarföretagare osv. Erfarenheterna från dessa satsningar på näringslivs- och sysselsättningsstöd i andra länder skulle kunna utgöra ett referensmaterial och en kunskapsbas för åtgärder i samma riktning i Sverige.

ICE har kunnat utvecklas och växa till stor del med hjälp av donationer och fondmedel. För att denna värdefulla informationsresurs även fortsättningsvis ska kunna hålla sin mycket höga standard krävs att centret får särskild uppmärksamhet och ekonomiskt stöd. Världens största samling inom ett så politiskt intressant område borde rimligtvis utgöra en informationsförsörjningsresurs av nationellt intresse.

Stockholm den 27 september 2005

Magdalena Andersson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)