Informationskampanj om kommunismen

Motion 2005/06:Kr267 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en informationskampanj om kommunismen och illdåd i kommunismens namn.

Motivering

För några år sedan hölls den första förintelsekonferensen i Stockholm. Varje gång Förintelsen, det organiserade massmördandet och nationalsocialismen, kommer på tal så känner vi alla ett starkt känslomässigt engagemang och en intensiv avsky. Konferensen var därför mycket viktig. Den bidrog till att levandehålla och upplysa om sådant som inte får glömmas eller upprepas, men också till att göra upp med det förflutna.

Känslan av att det skulle behövas en lika brett upplagd upplysningskampanj om massmorden och folkförtrycket i kommunismens namn blir nu allt starkare. Det är ytterst beklagligt att vi inte har klarat av att bli eniga om också detta. När andra världskriget var slut trodde folken i hela Europa att de befriats från förtryck och grymhet. Men Europa delades i öst och väst. För folken i de forna öststaterna blev freden inledningen till ytterligare illdåd, men nu i kommunismens namn.

Kommunismens illgärningar ligger således nära i tiden och pågår dessutom fortfarande i delar av världen. Där kommunismen styr råder ofrihet, förtryck och godtycke. Vi har alla ett ansvar att se till att detta upphör och att det som skett inte faller i glömska. Jag ser detta som ytterst angeläget eftersom Vänsterpartiets före detta ledare Gudrun Schyman har uttalat att skillnaden mellan nazism och kommunism är att nazismen står för utplåning medan kommunismen kämpar för rättvisa och frihet mot förtryck. Jag skulle möjligen uttrycka det så att skillnaden mellan nazism och kommunism är att den senare ideologin än i dag förtrycker folk i vissa länder.

Dessvärre tror jag att Schymans romantiserande och verklighetsfrämmande bild lurar en del människor, särskilt ungdomar. Verkligheten är ju givetvis en helt annan. Massmord, förtryck, angiveri, stora folkomflyttningar eller deporteringar med massvält som följd, skenrättegångar, arbetsläger och nackskott har varit och är dokumenterade inslag i den praktiskt tillämpade kommunismen.

Än värre är att Vänsterpartiets nuvarande ledare Lars Ohly inte bara kallar sig kommunist utan att han är en rättrogen kommunist. Finansminister Pär Nuder sa i sitt första maj-tal före valet 2002.

Det finns ingen kommunism light, Lars Ohly. Kommunism är kommunism, är oförenlig med demokrati. Därför säger vi socialdemokrater i dag på 2000-talets första maj: Vill ni fortsätta att samarbeta med socialdemokratin efter nästa års val måste ni en gång för alla mönstra ut kommunismen och kommunisterna. Ni måste städa upp i garderoben, vädra ut och göra rent hus. Vi socialdemokrater vill inte och tänker inte samarbeta med några kommunister i det nya seklet.

Trots dessa uttalanden fortsätter Socialdemokraterna samarbetet med Vänsterpartiet och kommunisten Lars Ohly. Jag kan bara tolka oviljan att dra i gång en informationskampanj om kommunismen och kommunismens illdåd, som att Socialdemokraterna inte vill stöta sig med sin samarbetspartner.

Avslöjandena i Sveriges televisions program Uppdrag granskning om att Vänsterpartiet inte har gjort upp med sin kommunistiska historia, samt den totala avsaknaden av en korrekt historiebeskrivning hos Ung vänster, stärker mig i min uppfattning att en informationskampanj om kommunismen och kommunismens illdåd verkligen behövs.

Stockholm den 29 september 2005

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)