Informationskampanj om kommunismens offer

Motion 1998/99:K320 av Henrik S Järrel (m)

av Henrik S Järrel (m)
Informationskampanj om
kommunismens offer
I regeringsförklaringen den 6 oktober 1998 framhålls bl a:
"Vi har en skyldighet att minnas dödsfabrikerna i Chelmno,
Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek och Auschwitz. Minns
vi inte historiens övergrepp på människovärdet, då kan
våldet och hatet segra på nytt. Historien är dessvärre full av
exempel på att ondskan ofta segrar när godheten tiger still."
Och vidare:
"Demokratin måste erövras, och erövras igen. Nazism, fascism och rasism
kan inte tolereras. Det ansvaret - att aldrig tiga still - delar vi alla som
medborgare."
Regeringen tog under den närmast föregående mandatperioden initiativet
till ett riksomfattande informationsprojekt, Levande historia, vari bl a ingick
en särskild satsning på upplysning kring nazismen som ideologi och
destruktiv politisk kraft. En skrift om nazismens förtryck och förföljelser,
dess förintande mördarfabriker och miljontals offer, distribuerades under
titeln "Om detta må ni berätta" till landets samtliga skolor samt till alla
hushåll som så önskade. Kampanjen fick ett positivt mottagande.
Anständigheten kräver dock att man inte kan göra halt här. Alla totalitära
ideologiers förakt för mänskliga fri- och rättigheter förtjänar att granskas
nära och kritiskt. Bland dem framstår kommunismen genom sin svarta
historia och utbredning som särskilt angelägen att påminna inte minst upp-
växande generationer om. Miljoner och åter miljoner människor har förföljts,
förtryckts och fått sätta livet till i dess namn. Och kommunismen är fort-
farande förhärskande på sina håll runt om i världen.
På motsvarande sätt som gäller nazismens illdåd genom Förintelsen bör
således kommunismens historia och folkmord bli föremål för en riks-
omfattande informationskampanj. Detta bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en riksomfattande informationskampanj om kommunismens
historia och folkmord skall genomföras under mandatperioden.

Stockholm den 27 oktober 1998
Henrik S Järrel (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)