Informationsplikt vid försäljning av bostadsrätt

Motion 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg (s)

av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om informationsplikt vid försäljning av bostadsrätt.

Motivering

Bostaden är en social rättighet och ingen handelsvara. Det är utgångspunkten för socialdemokratins bostadspolitik sedan urminnes tider. Den synen är också vägledande för framtiden och kommer till uttryck i ambitionen om en blandad bebyggelse med flera upplåtelseformer. Vi är starkt kritiska till den borgerliga regeringens ambitioner att sälja ut allmännyttan. De borgerliga partiernas agerande att så snabbt som möjligt omvandla hyresrätter till bostadsrätter gör att många som idag bor i hyresrätter känner sig pressade att delta i ombildningen trots att de kanske varken har råd eller lust till det.

Att köpa en bostadsrätteslägenhet och därmed bli medlem i en bostadsrättsförening innebär mycket mer än att ”bara bo” i lägenheten. Det innebär också ett ekonomiskt ansvar för fastigheten och dess skötsel.

Att den ekonomiska förening som man blir medlem i är skyldig att regelbundet sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera är det inte alla som känner till. Det är inte ovanligt att föreningen måste ta lån till sådana åtgärder.

Vid försäljning av bostadsrätter och ombildningar bör det vara obligatoriskt att informera om de senaste årens årsredovisningar (eller den ekonomiska planen om föreningen är ny) och vilka förpliktelser det medför att bli medlem i den ekonomiska föreningen. Det finns anledning att pröva frågan om en informationsplikt för mäklaren vid försäljning av bostadsrätt.

Stockholm den 5 oktober 2007

Kristina Zakrisson (s)

Maria Stenberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)