Införsel av vin

Motion 1993/94:Sk603 av Birgitta Wistrand (m)

av Birgitta Wistrand (m)
I Sverige odlas vin enbart på ett fåtal platser. Vårt klimat
verkar inte vara lika idealiskt för vintillverkning som andra
länders klimat i Europa är. Det har därför inte varit
naturligt för en svensk att besöka vingårdar och köpa och
lagra sitt vin. Detta är däremot något som är naturligt för
många ute i övriga Europa. Och trevligt! Mellan EU-
länderna är det i dag tillåtet att föra in 90 liter vin per
person. Dessa regler borde gälla även för svenskar och
andra som kommer till Sverige.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om införsel av i utlandet inköpt vin.

Stockholm den 13 januari 1994

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)