Införselkvoten av alkohol från icke-EU-land

Motion 2005/06:Sk233 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att öka den tillåtna införselkvoten av sprit, vin och öl från icke-EU-land i enlighet med vad som anförs i motionen.

Motivering

Från den 1 januari 2004 gäller samma skattefria införselmängd för oss svenskar som gäller för övriga EU-medborgare, dvs. 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter lättvin och 110 liter öl.

Taxfreeförsäljningen inom EU har upphört, men det går fortfarande att handla taxfree om man reser till ett icke-EU-land. När vi reser till eller från ett icke-EU-land får vi bara föra in 1 liter sprit eller 2 liter starkvin, 2 liter vin och 32 liter starköl.

Detta förhållande reser ett antal frågor. Varför skall Sverige agera alkoholpolis för medborgare från andra länder som lämnar Sverige? Varför skall svenska medborgare få ta med sig lägre ranson när vi kommer från ett icke-EU-land än när vi kommer från ett EU-land? Varför gäller detta även om alkoholen är inköpt i vanlig affär, dvs. inte taxfree?

Skillnaden mellan vad vi som privatpersoner får föra in i Sverige beroende på om resan är från EU-land eller icke-EU-land är stor. Det är dags att ändra på detta så att den tillåtna skattefria införselmängden blir lika stor oavsett från vilket land man reser. Självfallet behövs i så fall ytterligare förändringar när det gäller taxfreeförsäljningen. En del internationella uppgörelser behövs säkert också. Men det är dags att regeringen inleder detta arbete med det snaraste.

Stockholm den 20 september 2005

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)