Införskaffande av brandflyg tillsammans med Norge och Finland

Motion 2019/20:258 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införskaffande av brandflyg tillsammans med Norge och Finland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under sommaren 2018 och även under delar av 2019 ägde flera stora skogsbränder rum runt om i Sverige. Runt om i världen ser vi också att skogsbränder blir allt vanligare och detta är också något som forskare varnar för kan hända när klimatet blir varmare och varmare. Sverige behöver rusta för denna typ av omställning av klimatet. Att tillsammans med ex. Norge och Finland införskaffa ett antal brandflyg som kan stationeras ut på strategiska platser runt om skulle till i Norden kunna vara väl förberedda om likande situationer med skogsbränder eller större naturkatastrofer äger rum. När skogsbränderna ägde rum 2018 flögs flygplan till Sverige från bl. a Italien. Det var mycket värdefullt då men hade liknande skogsbränder hänt där så hade man inte kunnat hjälpa till i Sverige. Gör vi också detta tillsammans med Norge och Finland så kan vi där dela på kostnaderna. Idag finns redan samarbete med ex Finland när det gäller isbrytning där Sjöfartsverket har utarbetat ett bra upplägg. Regeringen bör snarast utreda möjligheten att tillsammans med Norge och Finland undersöka möjligheten av kostnad skulle kunna vara för att köpa in ett antal brandflyg som ska kunna användas vid större skogsbränder och/eller naturkatastrofer.

Mikael Larsson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-25 Granskad: 2019-09-25 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)