Inga oseriösa aktörer i välfärden

Motion 2013/14:Fi251 av Phia Andersson m.fl. (S)

av Phia Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationella kvalitetslagar i välfärden.

Motivering

Det behövs nationella kvalitetslagar för att få bort oseriösa aktörer i välfärden. På så sätt garanterar vi kvalitet, vinstbegränsning och valfrihet.

Sverige är nästan det enda land i världen som inte har reglering av skattefinansierad verksamhet i privat regi. Detta har medfört att oseriösa aktörer driver verksamhet endast i vinstsyfte med dålig kvalitet.

Därför bör man få bort oseriösa aktörer genom nationella regleringar så man inte kan ha lägre personaltäthet eller lägre kostnader på områden som påverkar kvaliteten. Vi måste ställa tuffare krav på vilka som ska få vara välfärdsaktörer. Kompetens, seriositet och långsiktighet är nyckelord. Vi måste ställa krav på öppna böcker med redovisning på enhetsnivå, så att det blir tydligt hur skattepengarna används. Det är viktigt att inte spara på det som är avgörande för kvaliteten – till exempel lärartätheten i skolan eller bemanningen i äldreomsorgen.

Kommuner, regioner och landsting ska fortfarande vara de som bestämmer kvalitetsambitionerna. De ska själva kunna välja att rikta upphandlingar till icke vinstdrivna aktörer om de så önskar. Det ger de kommuner som idag bara har privata utförare en möjlighet att garantera en bättre mångfald.

Det behövs också bättre nationell tillsyn – och där finns redan myndigheter som Skolinspektionen och Socialstyrelsen. Det ska vara möjligt att göra oannonserade kontroller, utfärda sanktioner och dra in tillstånd. Välfärden finansieras av oss alla, tillsammans. Det är rimligt att ställa krav på allas vår rätt till insyn.

Stockholm den 27 september 2013

Phia Andersson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hans Olsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)