Inget medborgarskap vid brottslighet

Motion 2021/22:3168 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att den som har begått grova brott ska kunna nekas svenskt medborgarskap, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den som vill bli medborgare i Sverige ska ha levt ett skötsamt liv. Det innebär att du inte ska ha begått brott i Sverige eller ha skulder till Kronofogden. En kontroll görs också av Säkerhetspolisen för att se så att personen som ansöker om medborgarskap inte är ett hot mot rikets säkerhet. Den som har begått brott kan bli svensk medborgare, men det krävs då en karenstid. Den är mellan 1 år, för den som döms till dagsböter, och tio år, för den som döms till sex års fängelse eller mer. Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen. Bara svenska medborgare kan bli invalda i riksdagen. Bara svenska medborgare kan bli poliser eller yrkesmilitärer. Det finns även andra yrkesgrupper som bara får tillsättas med svenska medborgare. Som svensk medborgare blir det enklare om du vill arbeta i andra EU-länder. Att vara svensk medborgare är något som ska vara åtråvärt och eftersträvansvärt. Det underlättar ditt liv i Sverige och inom EU.

Det bör därför inte vara möjligt att bli svensk medborgare för den som begått ett grovt brott, precis som att det är möjligt att neka en person som utgör ett hot mot rikets säkerhet ett medborgarskap. Därför bör en utredning se över frågan om att den som begår grova brott ska kunna nekas svenskt medborgarskap.

 

 

Larry Söder (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)