Inget RUT-avdrag utan trafiktillstånd vid flyttjänster

Motion 2019/20:1150 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna om RUT-avdrag för företag som saknar erforderliga tillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Medier rapporterar om att fler företag som egentligen sysslar med andra verksamheter har börjat med flytthjälp sedan det blev möjligt att dra av kostnader på RUT-avdraget i augusti förra året. Det är en positiv utveckling att branschen utvecklar sig med fler företag men om de företag som nu utför flyttjänster saknar trafiktillstånd uppstår en osund konkurrens.

Aftonbladet skrev den 25 juni 2017 att många företag som är verksamma inom flyttbranschen möter konkurrens från företag som saknar trafiktillstånd. Att inneha trafiktillstånd och genom det uppfylla de krav som Sveriges riksdag har ställt kostar pengar och om företag utför samma tjänster utan trafiktillstånd kan det leda till prisdumpning.

Det är olagligt att hålla på med flytthjälp om trafiktillstånd saknas. Men om en kund anlitar ett företag utan tillstånd går det ändå att utnyttja RUT-avdraget enligt en intervju som Aftonbladet har gjort på Skatteverket.

Vi har ingen laglig möjlighet att vägra RUT-avdrag för dem som inte har trafik­tillstånd, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket till Aftonbladet. Hon menar att RUT-avdraget i dag används som ett sätt att just pressa priserna inom flytt­branschen.


Det borde självklart inte gå att utnyttja RUT-avdraget om man inte uppfyller alla lagar och regler. Skatteverket borde kunna stoppa företag som inte har trafiktillstånd för att kunna erhålla RUT-avdrag.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)