Initiativ för att minska mängden onödiga förpackningar

Motion 2017/18:2246 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett politiskt initiativ för att förmå berörda branscher att minska mängden onödiga förpackningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avfallsberget växer och stora resurser går åt för tillverkning av onödiga förpackningar.

Skjortor, elektronik, hushållsprodukter eller godis, listan på produkter med ett flertal onödiga lager förpackningar kan göras lång. Förpackningarna höjer priset på varan och efterfrågas troligen sällan av konsumenten, som i stället måste ta hand om avfallet.

Det behövs ett politiskt initiativ till överläggningar med berörda branscher så att man systematiskt kan minska mängden onödiga förpackningar. Det är viktigt för miljön, energihushållningen och ett effektivt resursutnyttjande.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)