Innovationer

Motion 2011/12:N414 av Kent Persson m.fl. (V)

av Kent Persson m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2011/12:N414

av Kent Persson m.fl. (V)

Innovationer

V264

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Bakgrund globalt 3

5 Bakgrund Sverige 3

6 Behövs en innovationspolitik? 4

7 Vad är en innovation? 5

8 Vad bör ingå i en innovationsstrategi? 5

9 Vänsterpartiets förslag 6

9.1 Ett FoU-avdrag för små företag 6

9.2 Förstärkt stöd till Vinnovas Forska och väx-program 6

9.3 Almi innovation och sådd 7

9.4 Offentlig upphandling 7

9.5 Allmänna principer 8

9.6 Innovativ upphandling 8

9.7 EU och innovativ upphandling 9

9.8 Exportstöd för små och medelstora företag 9

9.9 Stöd till individuella utvecklingscentra m.m. 10

9.10 IUC – ett medel för jobb 10

9.11 Utveckla branschprogrammen 11

10 En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)